diepdrainage

Met onze drainagemachines zijn we in staat drainage aan te leggen tot op een diepte van 8,5 meter en dit tot en met een diameter van 200mm. Dit is uniek in België !

Diepdrainage wordt veel toegepast voor het bouwrijp maken van terreinen. Door het verlagen van het grondwaterpeil verbetert de grondstabiliteit aanzienlijk. Dit wordt vooral toegepast op bouwterreinen, industrieterreinen of havengebieden.

Ook voor het droogleggen van bouwputten, bijvoorbeeld voor ondergrondse parkeergarages, kelders, etc. wordt vaak diepdrainage gebruikt. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van vacuümpompen net zoals bij klassieke droogzuiging met filters. Het verschil tussen horizontale bronbemaling (diepdrainage) en verticale bronnering (filters) is dat je het grondwater kan wegzuigen van onder je bouwput in plaats van enkel rond je put. Zeker bij grotere putten, waar het moeilijk is om het midden droog te krijgen, is dit een groot voordeel. Door het werken in een droge bouwput bevorder je het gemak van werken, de veiligheid en de kwaliteit van de werken.

Contacteer ons gerust vrijblijvend voor meer info!