Landbouwdrainage

 

Te nat om te zaaien of te planten, slechte omstandigheden om te rooien, grote plassen na een hevige regenbui,… Drainage biedt u de oplossing.
Drainage heeft tot doel de begaanbaarheid, bespeelbaarheid en bewerkbaarheid van o.a. landerijen, sportvelden en golfbanen te verbeteren. Het principe van drainage is het verlagen van de grondwaterstand en/of het afvoeren van oppervlaktewater zoals regenwater of kwelwater.
Door het ingraven van drainagebuizen op een door vooronderzoek te bepalen diepte en afstand van elkaar zorgt drainage voor afvoer van overtollig water. Vaak mondt drainage uit in een aangrenzende sloot. Is deze niet aanwezig dan kan men met een zogenaamde hoofddrain werken en lozen op een verder gelegen sloot of riool.

Naast de traditionele drainage tot 2,5m diepte doen wij binnenkort ook diepdrainage tot 8,5m diepte. Diepdrainage wordt meer en meer toegepast voor het winnen van grondwater (i.p.v. boorputten) voor drinkwater voor dieren of beregening. Deze drainage wordt dan aangesloten op een steenput vanwaar het water kan opgepompt worden. Na controle en eventuele zuivering kan het water gebruikt worden als drinkwater voor dieren.

Diepdrainage wordt ook toegepast voor het droogtrekken van bouwputten, bv. onder mestkelders, funderingen, lagunes, etc. Hierbij wordt het water weggetrokken door middel van een vacuümpomp of door het plaatsen van een steenput. Door het werken in een droge bouwput bevorder je het gemak van werken, de veiligheid en de kwaliteit van de werken.

Naast de lasergestuurde machine van ‘drainagebedrijf Goethals’ kochten wij ook een nieuwe machine aan. Onze nieuwe machine is volledig RTK-GPS gestuurd voor zowel diepte als rijrichting. Hierdoor kunnen we efficiënter en preciezer werken. Al het uitgevoerde werk word digitaal vastgelegd en verwerkt op een kaart van Google Earth. Zo staat het drainageplan exact op papier. Door de exacte ligging van de drainagebuizen kan er gemakkelijker nieuwe drainage tussen getrokken worden. Ook voor het doorspuiten zijn de koppelingen gemakkelijk op te sporen met een GPS.

Drainagewerken in plaatsen die niet toegankelijk zijn voor onze grote machine kunnen we uitvoeren met een kleinere machine. Zo draineren wij ook onder andere serres, fruitboomgaarden, tuinen, etc.
Daarnaast draineren wij ook verschillende sportterreinen. Hierbij maken we gebruik van onze kleinere drainagemachine en aangepast materiaal (zandkar of rupsdumper) voor het opvullen van de sleuven met zand of keien.