PE Leidingen. 

 

Met onze drainagemachine zijn we instaat om PE-leidingen te trekken van 1,5m tot 4m diepte en dit tot een diameter van 250mm, al of niet omstort met zand. Deze leidingen dienen vooral als persleiding voor afvalwater, maar ook voor beregeningsinstallaties kunnen we PE-leidingen trekken. Zo hoef je als landbouwer niet steeds bovengrondse leidingen te leggen alvorens te beregenen. Dit neemt veel tijd in beslag en de leidingen liggen altijd in de weg of kunnen beschadigd geraken.
Naast het trekken van PE-leidingen kunnen wij ook wachtbuizen of kabels ingraven.
Voor speciale toepassingen zijn wij steeds bereid om, in overleg met de klant, te zoeken naar een geschikte oplossing.