• 09 feb, 2018
  • Diepdrainage
Undefined

Drainage voor bemaling van een bouwput in Bredene.
4,5 meter diep, met drainagemachine in combinatie met rupsdumper met eigen transportband.


  • 09 feb, 2018
  • Diepdrainage
Undefined

diepdrainage in Gent, 4,5 meter diep, voorbereide drainage met zandaanvulling voor rioleringswerken in residentiël drainage, in opdracht van de Firma VERHELST uit Oostende.


  • 09 feb, 2018
  • Diepdrainage

Project Beschrijving

Er werd ruim 1400 meter diepdrainage (tot 3,5 meter diepte) aangelegd in één dag tijd.

Er werd ruim 1400 meter diepdrainage (tot 3,5 meter diepte) aangelegd in één dag tijd.

Undefined