De laatste jaren is waterwinning ook in trek bij landbouwers. Deze hebben nu eenmaal veel ‘proper’ water nodig. Denk maar aan het drinkwater voor de dieren, maar ook voor beregening of voor het wassen van groenten is veel water nodig.

Waterwinning met behulp van diepdrainage wordt meer en meer toegepast voor het winnen van grondwater (i.p.v. boorputten) voor drinkwater voor dieren of beregening. Deze drainage wordt dan aangesloten op een steenput vanwaar het water kan opgepompt worden. Na controle en eventuele zuivering kan het water gebruikt worden als drinkwater voor dieren.